Dialog in sodelovanje

Politika: novi izzivi pri ocenjevanju tveganja

Javnost vedno bolj dvomi v nevtralnost in učinkovitost znanosti in zahteva več preglednosti.

Po drugi strani se ocenjevalci tveganja soočajo z novimi izzivi, saj je tehnološki razvoj na različnih področjih, denimo nanotehnologiji, tako hiter, da raziskovalne ustanove ne zmorejo več pripraviti podatkov o varnosti, ocenjevalci pa ne zmorejo prilagoditi orodij ocenjevanja novim tveganjem.

Generalni direktorat za zdravje in potrošnike je zato uvedel dialoge o ocenjevanju tveganja. Sodelujoči opredelijo skupne projekte v zvezi z novimi tveganji, metodologijo in terminologijo ocenjevanja tveganja, oceno izpostavljenosti ter nove izzive pri ocenjevanju tveganja.

Dialogi v EU in v svetu

Sodelovanje pri ocenjevanju tveganja zajema: