Dialog şi colaborare

Politici - Noi provocări în domeniul evaluării riscurilor

Opinia publică este din ce în ce mai sceptică în ceea ce priveşte neutralitatea şi eficienţa studiilor ştiinţifice. De aceea, aceste activităţi au nevoie de tot mai multă transparenţă.

Capacitatea cercetătorilor de a oferi date privind siguranţa şi cea a evaluatorilor de a se adapta şi de a aplica instrumentele adecvate nu au evoluat în acelaşi ritm cu progresul tehnologic din domenii precum nanotehnologia.

Pentru a ajuta sistemul european de evaluare a riscurilor să facă faţă acestor provocări complexe, DG SANTE a iniţiat dialoguri între specialişti. În cadrul acestora au fost identificate o serie de proiecte de colaborare pe teme precum riscurile emergente, metodologia şi terminologia de evaluare, evaluarea expunerii, aspecte şi provocări noi pentru activităţile din domeniu etc.

Dialoguri la nivel european şi internaţional

Evaluatorii de risc pot participa la: