Dialog i współpraca

Polityka – nowe wyzwania w zakresie oceny ryzyka

Podejście opinii publicznej do neutralności i skuteczności nauki jest coraz bardziej sceptyczne. Istnieje również coraz większa potrzeba zwiększenia przejrzystości.

Ocena ryzyka wiąże się z nowymi wyzwaniami, związanymi w głównej mierze z osiągnięciami naukowymi w dziedzinach takich jak nanotechnologia. Już dawno przewyższyły one możliwości organów zajmujących się badaniami do opracowania danych dotyczących bezpieczeństwa, a także możliwości podmiotów zajmujących się oceną ryzyka w zakresie dostosowania i stosowania właściwych narzędzi w celu oceny nowych zagrożeń.

Aby ułatwić reakcję unijnego systemu oceny ryzyka na coraz większą złożoność zagadnień, DG SANTE zapoczątkowała dialog poświęcony ocenie ryzyka. Umożliwił on zidentyfikowanie opartych na współpracy projektów w dziedzinie pojawiających się zagrożeń, metod oceny ryzyka i terminów służących jej opisaniu, oceny narażenia oraz nowych zagadnień i wyzwań związanych z oceną ryzyka.

Dialog na szczeblu unijnym i międzynarodowym

Dialog poświęcony ocenie ryzyka jest prowadzony zarówno na szczeblu unijnym, jak i międzynarodowym, i obejmuje on: