Dialoog en samenwerking

Beleid - Nieuwe uitdagingen bij risicobeoordeling

De publieke opinie is sceptischer geworden over de neutraliteit en doelmatigheid van de wetenschap. Daarom is er meer transparantie nodig.

Risicobeoordelaars staan voor nieuwe uitdagingen, vooral omdat technologische ontwikkelingen, onder meer in de nanotechnologie, het alsmaar moeilijker maken om betrouwbare gegevens over veiligheidsrisico's te verzamelen en nieuwe risico's in te schatten.

Om hen te helpen met deze toegenomen complexiteit om te gaan, organiseert de Europese Commissie dialogen. Daardoor kunnen samenwerkingsprojecten worden opgezet rond nieuwe risico's, methodologie, terminologie, blootstellingsraming en allerlei andere nieuwe thema's.

Dialogen op EU- en internationaal niveau

De dialogen over risicobeoordeling vinden plaats op EU- en internationaal niveau. Zij omvatten