Dialogs un sadarbība

Politika — Jauni uzdevumi apdraudējumu novērtēšanā

Sabiedrība šobrīd kļūst arvien skeptiskāka attiecībā uz zinātnes neitralitāti un efektivitāti. Cilvēki prasa lielāku caurskatāmību.

Apdraudējumu novērtēšanas eksperti saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Tam par iemeslu ir fakts, ka tehnikas progress tādās jomās kā nanotehnoloģijas apsteidz pētniecības centru spēju sagatavot datus par drošību un apdraudējumu novērtēšanas dienestu spēju pielāgot un izmantot attiecīgus līdzekļus, lai novērtētu šos jaunos apdraudējumus.

Lai palīdzētu ES Apdraudējumu novērtēšanas sistēmai pielāgoties šai sarežģītajai situācijai, SANTE ģenerāldirektorāts pēc savas iniciatīvas sācis dialogus par apdraudējumu novērtēšanu. Diskusijas ļāvušas izzināt iespējamos sadarbības pojektus dažādās jomās, tādās kā potenciālie apdraudējumi, apdraudējumu novērtēšanas metodes un terminoloģija, iedarbības novērtēšana un jaunās problēmas un uzdevumi, kas risināmi apdraudējumu novērtēšanas jomā.

Dialogi ES un starptautiskā līmenī

Apdraudējumu novērtēšanas dialogi notiek kā ES mērogā, tā starptautiskā mērogā: