Dialogas ir bendradarbiavimas

Politika: nauji rizikos vertinimo uždaviniai

Visuomenė vis mažiau pasitiki mokslo objektyvumu ir veiksmingumu ir reikalauja didesnio skaidrumo.

Rizikos vertintojai turi spręsti naujus uždavinius, pirmiausia todėl, kad tobulėjant kai kurių sričių technologijoms (pvz., nanotechnologijoms) mokslinių tyrimų organizacijos nebepajėgia rengti jų saugos duomenų, o rizikos vertintojai – pritaikyti rizikos vertinimo priemonių naujiems pavojams vertinti.

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas, siekdamas padėti ES rizikos vertinimo sistemai prisitaikyti prie šių sudėtingesnių aplinkybių, pradėjo rizikos vertinimo dialogus, todėl galima pradėti bendradarbiavimo projektus, susijusius su nauja rizika, rizikos vertinimo metodika ir terminija, poveikio vertinimu ir naujais rizikos vertinimo klausimais bei uždaviniais.

ES ir tarptautiniai dialogai

ES ir tarptautiniai dialogai apie rizikos vertinimą: