Vuoropuhelu ja yhteistyö

EU:n toimet – Riskinarvioinnin uudet haasteet

Julkisuudessa suhtaudutaan entistä epäilevämmin tieteen puolueettomuuteen ja kykyyn ratkaista ongelmia, ja avoimuutta vaaditaan yhä enemmän.

Riskinarvioinnista vastaavat tahot ovat kohdanneet uusia haasteita erityisesti silloin, kun tekninen kehitys esimerkiksi nanoteknologian alalla on edistynyt nopeammin kuin tutkimuslaitosten valmiudet tuottaa turvallisuutta koskevaa tietoa tai riskinarvioinnista vastaavien tahojen valmiudet mukautua ja käyttää oikeita välineitä uusien riskien arvioinnissa.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tarkoituksena on auttaa EU:n riskinarviointijärjestelmää toimimaan tässä entistä monimutkaisemmassa tilanteessa, minkä vuoksi se on käynnistänyt riskinarviointia koskevan vuoropuhelun. Vuoropuhelun myötä on löytynyt mahdollisia yhteistyöhankkeita, jotka koskevat kehittyviä riskejä, riskinarvioinnin menetelmiä ja terminologiaa, altistumisen arviointia sekä riskinarvioinnin uusia kysymyksiä ja haasteita.

Kansainvälinen ja EU:n tason vuoropuhelu

Riskinarviointiin liittyvää vuoropuhelua käydään sekä kansainvälisellä että EU:n tasolla. Siihen kuuluvat