Dialoog ja koostöö

Poliitika – Riskihindamisega seotud uued väljakutsed

Avalik arvamus seoses teaduse erapooletuse ja tõhususega on muutunud skeptilisemaks. Seepärast on läbipaistvus üha olulisem.

Riskihindajad seisavad silmitsi uute väljakutsetega. Kõnealused väljakutsed on eelkõige seotud tehnoloogia arenguga sellistes valdkondades nagu nanotehnoloogia, mille puhul teadusasutused ei suuda koostada ohutusalaseid andmeid ning riskihindajad ei suuda kohaneda ja kohaldada uute riskide hindamiseks sobivaid vahendeid.

Selleks et aidata ELi riskihindamissüsteemil kohaneda keerukamate ülesannetega, on tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat algatanud riskihindamisdialoogid. Need on võimaldanud määratleda koostööprojektid uute riskide, riskihindamise metoodika ja terminoloogia, kokkupuute hindamise ning riskihindamisega seotud uute küsimuste ja väljakutsete alal.

Dialoogid ELi ja rahvusvahelisel tasandil

Riskihindamisdialoogid toimuvad ELi ja rahvusvahelisel tasandil: