Dialog og samarbejde

Politik - Nye udfordringer for risikoforvaltning

Offentligheden er blevet mere skeptisk over for videnskabens neutralitet og effektivitet, og flere og flere kræver gennemsigtighed.

Risikonanalytikere står over for nye udfordringer, især fordi den teknologiske udvikling på områder som nanoteknologi har overhalet forskningsorganernes evne til at levere sikkerhedsdata og risikonanalytikernes evne til at tilpasse og anvende de rette redskaber til at vurdere nye risici.

For at hjæle EU's system til risikovurdering med at takle denne større kompleksitet har GD SANTE startet dialoger om risikovurdering. De har gjort det muligt at udarbejde samarbejdsprojekter inden for nye risici, risikovurderingsmetode og -terminologi, eksponeringsvurdering og nye emner og udfordringer inden for risikovurdering.

Dialog i EU og internationalt

Dialogerne om risikovurdering finder sted i EU og på internationalt plan og omfatter: