Dialog a spolupráce

Politika – nové výzvy v oblasti posuzování rizik

Názor veřejnosti ohledně nestrannosti, transparentnosti a užitečnosti vědeckých poznatků je často poměrně skeptický.

Posuzovatelé rizik čelí novým výzvám, protože technologický vývoj v oblastech jako jsou například nanotechnologie překročil možnosti výzkumných orgánů a ty již nejsou schopny poskytovat údaje o jejich bezpečnosti. Posuzovatelé rizik často nemají k hodnocení takových nových rizik k dispozici vhodné nástroje.

Generální ředistelství SANTE zahájilo dialog, který má složitou situaci začít řešit. V rámci tohoto dialogu byly vytýčeny projekty spolupráce zaměřené na nově vznikající rizika, metodiku a terminologii, způsob posuzování vystavení rizikům a další aspekty.