Диалог и сътрудничество

Endocrine disruptors

Biocides

Политика - нови предизвикателства пред оценката на риска

Общественото мнение е все по-скептично по отношение на неутралността и ефективността на науката, а призивите за повече прозрачност се засилват.

Оценителите на рискове са изправени пред нови предизвикателства, особено след като технологичното развитие в области като нанотехнологиите надмина способността на изследователските органи да генерират данни за безопасността и способността на оценителите на рискове да се адаптират и прилагат подходящи инструменти при оценката на нови рискове.

За да може системата на ЕС за оценка на риска да отвърне на тази повишаваща се сложност, ГД „Здраве и потребители“ даде начало на диалог в областта на оценката на риска. По този начин стана възможно да бъдат определени проекти на сътрудничество по отношение на възникващите рискове, методологиите и терминологията за оценка на риска, оценката на излагането на рискове, както и по нови въпроси и предизвикателства в областта.

Дискусии на европейско и международно равнище

Дискусиите във връзка с оценката на риска се провеждат на европейско и международно равнище и включват: