Policy – nya frågor för riskbedömning

Allmänheten är alltmer tveksam till om forskningen är neutral och effektiv, och många vill se större öppenhet.

Riskbedömarna ställs inför nya svårigheter. Den snabba tekniska utvecklingen inom till exempel nanoteknik gör det svårt för forskarna att få fram säkerhetsdata, och riskbedömarna har inte alltid lämpliga verktyg för att utvärdera nya risker.

För att hantera de allt mer komplicerade frågorna har generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor inlett dialoger om riskbedömning. Tack vare dialogerna har man kunnat identifiera samarbetsprojekt om nya risker, metoder och terminologi, exponeringsbedömning och nya frågor och problem.