Dialog och samarbete

Internationell dialog om riskbedömning

Vetenskapliga riskbedömningar spelar en allt större roll för internationell riskhantering och som stöd för hållbara affärsmetoder. Eftersom länderna har olika modeller för riskbedömning uppstår det ofta meningsskiljaktigheter om riskpolicy och riskhantering. Internationellt samarbete är därför av största vikt. Länderna diskuterar visserligen redan riskhanteringsfrågor formellt i internationella organisationer som OECD, med det behövs flexibla former för dialog och samarbete mellan riskbedömarna själva.

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor har därför tagit initiativ till en riskbedömningskonferens med internationella experter. Tanken är att det ska bli ett återkommande evenemang.