Dialog in sodelovanje

Mednarodno sodelovanje pri ocenjevanju tveganja

Znanstvena ocena tveganja ima vedno večjo vlogo pri obvladovanju tveganja v svetu in pri podpori trajnostnim trgovinskim praksam. Pogosta so razhajanja pri politikah in ukrepih glede tveganja, ki so deloma posledica različnih pristopov k oceni tveganja. Zato je mednarodno sodelovanje na tem področju izjemnega pomena. Uradna pogajanja med državami o različnih vidikih analize tveganja potekajo v okviru mednarodnih organizacij (denimo OECD), vendar potrebujemo tudi prožen mehanizem za dialog in sodelovanje med ocenjevalci tveganja.

GD za zdravje in potrošnike je zato začel pripravljati mednarodna srečanja ocenjevalcev tveganja, ki bodo postala temelj trajnostnega čezatlantskega dialoga o ocenjevanju tveganja.