Dialóg a spolupráca

Dialóg v oblasti medzinárodného hodnotenia rizík

Medzinárodné vedecké hodnotenie rizík zohráva dôležitú úlohu z hľadiska globálnej správy rizík a ako nástroj podpory udržateľných obchodných praktík. Mnoho rozdielov vzniká na základe politík a opatrení, ktoré sa často zakladajú na rôznych prístupoch v hodnotení rizík. Preto je medzinárodná spolupráca v tejto oblasti mimoriadne dôležitá. Napriek tomu, že administratívy jednotlivých štátov diskutujú a spolupracujú v prípade konkrétnych aspektov hodnotenia rizík v rámci medzinárodných organizácií (ako napr. OECD), potrebujeme flexibilný mechanizmus, ktorý by umožňoval dialóg a spoluprácu medzi samotnými hodnotiteľmi rizík.

Preto GR SANTE podniklo kroky vedúce k dialógu o hodnotení rizík, ktorého sa zúčastňujú vedci na globálnej úrovni s cieľom vytvoriť trvácnu transatlantickú spoluprácu v oblasti hodnotení rizík.