Dialog i współpraca

Międzynarodowy dialog dotyczący oceny ryzyka

Naukowa ocena ryzyka odgrywa w wymiarze międzynarodowym coraz istotniejszą rolę w kontekście zarządzania globalnym ryzykiem. Służy również jako narzędzie wspierania praktyk handlowych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Często pojawiają się rozbieżności w zakresie polityki i środków związanych z ryzykiem, czasami spowodowane różnicą w podejściu do oceny ryzyka. Dlatego tak ważna jest współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie. Mimo że formalne dyskusje i współpraca między poszczególnymi krajami dotyczące konkretnych aspekt‏ów analizy ryzyka odbywają się w ramach organizacji międzynarodowych (np. OECD), nadal potrzebne są elastyczne mechanizmy dialogu i współpracy między podmiotami dokonującymi oceny ryzyka.

W tym celu DG SANTE podjęła się zorganizowania dialogu poświęconego ocenie ryzyka między naukowcami z całego świata, dążąc do stworzenia trwałego dialogu transatlantyckiego poświęconego zagadnieniom oceny ryzyka.