Dialoog en samenwerking

Internationale dialoog over risicobeoordeling

Wetenschappelijke risicobeoordeling wordt internationaal steeds belangrijker met het oog op risicobeheersing en duurzame handel. Verschillende beoordelingsmethoden leiden soms tot verschillende beleidskeuzes. Daarom is internationale samenwerking op dit gebied onontbeerlijk. Binnen internationale organisaties, zoals de OESO, wordt al samengewerkt rond bepaalde aspecten van risicobeoordeling, maar ook de beoordelaars zelf moeten flexibel kunnen dialogeren en samenwerken.

In dat verband wil de Europese Commissie een permanente transatlantische dialoog organiseren.