Dialogas ir bendradarbiavimas

Tarptautinis dialogas apie rizikos vertinimą

Siekiant valdyti visuotinę riziką ir remti tvarią prekybos praktiką, tampa vis svarbiau atlikti mokslinį rizikos vertinimą tarptautiniu mastu. Dažnai nesutariama dėl rizikos politikos ir priemonių, o kai kada ir dėl skirtingų rizikos vertinimo metodų. Todėl tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje yra labai svarbus. Nors administracijos oficialiai diskutuoja ir bendradarbiauja konkrečiais rizikos analizės klausimais per tarptautines organizacijas (pvz., OECD), lanksčių dialogo ir bendradarbiavimo mechanizmų reikia patiems rizikos vertintojams.

Todėl Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas, siekdamas pradėti nuolatinį visuotinį dialogą apie rizikos vertinimą, pradėjo organizuoti rizikos vertinimo dialogus, kuriuose dalyvauja viso pasaulio mokslininkai.