Vuoropuhelu ja yhteistyö

Kansainvälinen riskinarviointia koskeva vuoropuhelu

Tieteellinen riskinarviointi on yhä suuremmassa kansainvälisessä roolissa paitsi maailmanlaajuisessa riskinhallinnassa, myös kestäviä kauppakäytäntöjä tukevana välineenä. Riskeihin liittyviin toimiin ja linjanvetoihin liittyy usein erimielisyyttä, mikä toisinaan johtuu erilaisista lähestymistavoista riskinarviointiin. Tämän vuoksi kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. Viralliset keskustelut riskianalyysin eri näkökohdista ja hallitusten välinen yhteistyö tapahtuvat kansainvälisten organisaatioiden (esimerkiksi OECD:n) piirissä, mutta tarvetta on myös joustaville menetelmille, jotka mahdollistavat riskinarvioinnista vastaavien tahojen suoran yhteistyön ja vuoropuhelun.

Tätä varten terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on ryhtynyt järjestämään riskinarviointiin liittyvää vuoropuhelua, jossa on mukana tutkijoita kaikkialta maailmasta. Tavoitteena on saada aikaan kestävä transatlanttinen riskinarviointia koskeva vuoropuhelu.