Dialoog ja koostöö

Riskihindamise dialoog rahvusvahelisel tasandil

Teaduslik riskihindamine täidab rahvusvaheliselt üha olulisemat rolli globaalses riskijuhtimises ning samuti on see vahend jätkusuutlike kaubandustavade toetamiseks. Riskipoliitika ning -meetmed on sageli erinevad, mõnikord erinevate lähenemisviiside pärast riskihindamisele. Seepärast on rahvusvaheline koostöö kõnealuses valdkonnas väga oluline. Kuigi riskianalüüsi konkreetseid aspekte käsitlevad ametlikud arutelud ja sellealane koostöö toimuvad rahvusvahelistes organisatsioonides (nt OECD), on vaja ka riskihindajate omavahelisi paindlikke dialoogi- ja koostöömehhanisme.

Seepärast on tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat võtnud meetmeid riskihindamisdialoogide korraldamiseks, millesse on kaasatud teadlased ülemaailmsel tasandil, et luua riskihindamise alal järjepidev transatlantiline dialoog.