Διάλογος και συνεργασία

Endocrine disruptors

Biocides

Διεθνής διάλογος για την εκτίμηση της επικινδυνότητας

H επιστημονική εκτίμηση της επικινδυνότητας παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο διεθνώς στο πλαίσιο της διαχείρισης των παγκόσμιων κινδύνων και ως εργαλείο στήριξης των πρακτικών βιώσιμου εμπορίου. Οι πολιτικές και τα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων συχνά παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, λόγω των διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης επικινδυνότητας. Κατά συνέπεια, η διεθνής συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα είναι ζωτικής σημασίας. Αν και υπάρχει συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για συγκεκριμένες πτυχές της εκτίμησης επικινδυνότητας, π.χ στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερο ευέλικτοι μηχανισμοί διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των αρμοδίων εκτίμησης της επικινδυνότητας.

Για το σκοπό αυτό, η ΓΔ SANTE επιχειρώντας να καθιερώσει τη λειτουργία μόνιμου διαλόγου σε διατλαντικό επίπεδο, διοργανώνει συζητήσεις σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας, με τη συμμετοχή επιστημόνων απ΄όλο τον κόσμο.