Dialog og samarbejde

International dialog om risikovurdering

Internationalt spiller videnskabelig risikovurdering en stadigt større rolle for global risikostyring og som redskab til styrkelse af bæredygtig handelspraksis. Der opstår ofte uenighed om risikopolitik og -foranstalninger, undertiden på grund af forskellig tilgang til risikovurdering. Derfor er internationalt samarbejde på dette område meget vigtigt. Selv om den formelle debat og samarbejdet mellem myndighederne om bestemte sider af risikoanalyse finder sted i internationale organisationer (f.eks. OECD), er der behov for fleksible mekanismer til dialog og samarbejde mellem risikonanalytikerne.

Derfor har GD SANTE organiseret dialoger mellem videnskabsfolk om risikovurdering på globalt plan for at skabe en fortsat transatlantisk dialog om emnet.