Dialog a spolupráce

Mezinárodní dialog o posuzování rizik

Vědecké posuzování rizik hraje na celosvětové úrovni stále významnější úlohu, kromě jiného i jako nástroj na podporu udržitelného obchodování. Politická opatření týkající se rizik se často liší a mezinárodní spolupráce je tak nanejvýš důležitá. Ačkoliv v mezinárodních organizacích (např. v OECD) probíhá formální diskuse a spolupráce mezi správními orgány, je zapotřebí pružnějších mechanismů dialogu a spolupráce mezi samotnými posuzovateli rizik.

Za tímto účelem organizuje generální ředistelství SANTE dialog, do kterého jsou zapojeni vědci z celého světa, aby se mohlo o posuzování rizik začít jednat na transatlantické úrovni.