Adatgyűjtésre szolgáló eszközök

Az egészséggel kapcsolatos adatokat elsősorban felmérések révén gyűjtik be, de ugyancsak fontos eszköznek számítanak a kórházak nyilvántartásai, a betegség-nyilvántartások és a megfigyelő-hálózatok.

Az egészségügyre vonatkozó jelentéstételi rendszerek javítása

A Bizottság tevékenyen dolgozik az Európai Unió egészségügyi információs rendszerén, hogy az egészségügyre vonatkozó jelentéstételi rendszerek javítása Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) révén jó minőségű, teljes mértékben összehasonlítható adatokhoz jusson.

Európai egészség-felmérési rendszer (EHSS)

Az egészségügyi felmérések keretében, egészségügyi közvéleménykutatások vagy egészségügyi vizsgálati felméréseken keresztül közvetlenül az emberektől gyűjtik be az adatokat.

Az Európai egészség-felmérési rendszer (EHSS) Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) az egészségre vonatkozó objektív mutatók szubjektív szempontokkal való kiegészítése révén árnyalja az európai emberek egészségéről alkotott képet.

Európai egészségügyi vizsgálati felmérés (EHES)

Az egészségügyi vizsgálati felmérések olyan, a lakosság körében végzett felmérések, amelyek az elvégzett vizsgálatok tekintetében – többek között vérnyomásmérésekkel, vérmintavétellel, funkcionális kapacitás mérésével stb. – túlmutatnak az egyszerű (kikérdezős vagy önkitöltős) kérdőívek alapján történő adatgyűjtésen.

A vizsgálati felmérések olyan döntő jelentőségű információkkal szolgálnak az egészségügyi ellátás tervezéséhez és az emberek egészségi állapotának előmozdatásához, amelyekhez más módon nem lehet hozzájutni. A Bizottság egy európai egészségügyi vizsgálati felmérés Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) kidolgozásán dolgozik.

Megfigyelő-hálózatok

Az alapszintű egészségügyi ellátás gyakorlati megfigyelő-hálózatai értékes információforrások a kiválasztott egészségügyi mutatók szempontjából, különösen olyan betegségek esetében, amelyeknél (i) fontos a szakértő orvosi diagnózis és (ii) más adatforrások kevésbé használhatóak.

A megfigyelő-hálózatok alkalmasak arra, hogy a kiválasztott betegségek és egészségügyi körülmények tekintetében járványügyi adatokkal szolgáljanak.

Fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó információgyűjtő rendszer

A fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó információgyűjtő rendszer Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) elsősorban a kórházi elbocsátások statisztikáiból áll.

A rendszer segítségével felbecsülhetjük az egyes betegségek által okozott terheket, és alkalmasnak tűnik néhány betegség előfordulásának kimutatására is.

Betegségekre vonatkozó egyedi nyilvántartások javítása

A Bizottság a betegség által okozott hatások mérésére, valamint az elsőbbségi intézkedést igénylő betegségek azonosítására szolgáló eszközöket, például betegség-nyilvántartásokat kell használnia stratégiájának végrehajtása előtt.

Az első lépés az egyedi betegségekre vonatkozó nyilvántartások javítása Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) volt, a következő pedig a betegség-nyilvántartások európai hálózatának létrehozása kell, hogy legyen.