Πολιτική

Τα δεδομένα για την υγεία περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα στοιχείων, από θέματα προστασίας δεδομένων μέχρι μητρώα ασθενειών, καθώς και έρευνες για την υγεία.

Η Επιτροπή αναπτύσσει εργαλεία συλλογής δεδομένων για την υγεία με ποιοτικούς, ποσοτικούς και συγκριτικούς σκοπούς, και αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε διάφορες βάσεις δεδομένων.

Εργαλεία συλλογής δεδομένων

  • Εργαλεία για τη βελτίωση των μηχανισμών υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Έρευνες για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Δεδομένα που συγκεντρώνονται σε νοσοκομεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Μητρώα ασθενειών Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Βάσεις δεδομένων για την υγεία

Κανόνες για την προστασία δεδομένων