Politik

Sundhedsdata dækker en lang række områder, fra spørgsmål vedrørende databeskyttelse til sygdomsregistre, herunder sundhedsundersøgelser.

Kommissionen udvikler værktøjer til at indsamle sundhedsdata til kvalitative og kvantitative formål samt for at foretage sammenligninger, og resultaterne lagres i en række forskellige databaser.

Redskaber til indsamling af data

Sundhedsdatabaser

Regler om databeskyttelse