Политика

Обхватът на здравните данни е широк - от въпроси, свързани със защитата на данните, до регистри на болестите, включително здравни проучвания.

Комисията разработва инструменти за събиране на здравни данни за качествени, количествени и сравнителни цели, като резултатите се съхраняват в бази данни.

Инструменти за събиране на данни

  • Инструменти за подобряване на механизмите за докладване за общественото здраве Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Здравни проучвания Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Данни, събирани в болници Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Регистри на болестите Избор на превод за предходната връзка English (en)

Бази данни за здравето

Правила за защита на данните