Bazy danych

Komisja przedstawia wyniki licznych sondaży na temat zdrowia w różnych bazach danych.

Bazy danych