Bażijiet tad-dejta

Il-Kummissjoni tippreżenta r-riżultati ta' bosta ġbir ta' dejta dwar is-saħħa f'bażijiet tad-dejta differenti.