Databaser

Kommissionen fremlægger resultaterne af en lang række indsamlinger af sundhedsdata i forskellige databaser.

Databaser