Čezmejno zdravstvo

Politika

Zdravstvene politike in zdravstveni sistemi v Evropski uniji se vse bolj povezujejo:

  • pacientom je zdravstveno varstvo dostopno v vsej EU
  • zdravstveni delavci se zaposlujejo v različnih državah EU
  • pričakovanja glede zdravstvenih storitev so vse večja
  • razvijajo se nove zdravstvene tehnologije

Izzivi

Zagotoviti jasna pravila in zanesljive informacije o zdravljenju in povračilu stroškov za zdravstvene storitve v drugi državi EU. To bo naloga novih nacionalnih kontaktnih točk.

Izpolniti pričakovanja pacientov glede kakovosti zdravstvenih storitev, ki so še večja, kadar se odločijo za zdravljenje v tujini. Z informacijami o kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva, ki jih bodo dobili pri nacionalnih kontaktnih točkah, se bodo laže odločili, kam v tujino bodo odšli na zdravljenje.

Poskrbeti za tesnejše sodelovanje držav EU, kar je v interesu bolnikov.

Odpraviti dolgoletno pravno negotovost: nova pravila prinašajo ustrezno ravnovesje med ohranjanjem vzdržnosti zdravstvenih sistemov in varstvom pravice pacientov do zdravstvenih storitev zunaj domače države.

Zakonodaja EU

Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu pojasnjuje pravila o dostopu do zdravstvenega varstva v drugi državi EU, vključno s povračilom stroškov zdravljenja v tujini.
Države EU so morale do 25. oktobra 2013 sprejeti predpise za izvajanje te direktive.

Evropska komisija je septembra 2015 predstavila poročilo o izvajanju direktive .

Evropska komisija je oktobra 2016 objavila poročilo o uporabi direktive o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu  v državah članicah (posodobljena različica – 27. oktober 2016).

Več informacij

Sporočilo za medije
Izjava komisarja za zdravje Tonia Borga ob začetku veljavnosti direktive o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

Vprašanja in odgovori
Vaša vprašanja o čezmejnem zdravstvenem varstvu

Nacionalna kontaktna točka
Portal Tvoja Evropa, razdelek Zdravje: o pravicah pacientov pri zdravljenju v drugi državi EU
Nacionalne kontaktne točke  po državah

Videoposnetek

 

Ogled videoposnetka 

Zloženka
Kaj morate vedeti pred odhodom na zdravljenje v tujino