Opieka transgraniczna

Polityka UE

Wiele czynników sprawia, że polityka ochrony zdrowia i systemy opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej są ze sobą coraz ściślej powiązane:

  • pacjenci coraz częściej korzystają z opieki zdrowotnej za granicą
  • pracownicy sektora opieki zdrowotnej pracują w różnych krajach
  • wymagania wobec sektora opieki zdrowotnej są coraz wyższe
  • technologie ochrony zdrowia stają się coraz bardziej zaawansowane.

Wyzwania

Pacjenci potrzebują jasnych zasad oraz wiarygodnych informacji na temat zwrotu kosztów leczenia w innym kraju UE. Dostęp do tych informacji zapewnią im nowe krajowe punkty kontaktowe.

Należy spełnić oczekiwania pacjentów pod względem jakości opieki zdrowotnej, które w przypadku leczenia za granicą są jeszcze wyższe. Dzięki informacjom na temat jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, jakich udzielają krajowe punkty kontaktowe, pacjenci mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów, decydując się na leczenie za granicą.

W interesie pacjentów leży bliższa współpraca krajów UE.

Należy położyć kres trwającej od lat niepewności prawnej. Nowe przepisy pozwolą zapewnić równowagę między trwałością systemów opieki zdrowotnej a ochroną praw pacjentów korzystających z usług służby zdrowia za granicą.

Prawo UE

Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej upraszcza zasady dotyczące korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym kraju UE, w tym zwrotu kosztów leczenia.
Państwa członkowskie miały czas do 25 października 2013 r. na przeniesienie do prawa krajowego przepisów dyrektywy.

We wrześniu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie w sprawie transpozycji i wykonania dyrektywy .

W październiku 2016 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z danymi dotyczącymi stosowania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej  w państwach członkowskich (zaktualizowana wersja – z 27 października 2016 r.).

Więcej informacji

Komunikat prasowy
Oświadczenie komisarza ds. zdrowia Tonio Borga w sprawie wejścia w życie dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

Pytania i odpowiedzi
Pytania pacjentów dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej

Krajowy punkt kontaktowy
Informacje dotyczące prawa do korzystania z opieki zdrowotnej w innym kraju UE można znaleźć w portalu „Twoja Europa” w rubryce poświęconej zdrowiu.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym .

Nagranie wideo

 

Zobacz wideo 

Broszura
„Co musisz wiedzieć przed wyjazdem”