Grensoverschrijdende zorg

Beleid

Door de volgende factoren raken de zorgstelsels en het volksgezondheidsbeleid in de hele EU steeds meer met elkaar vervlochten:

  • patiënten laten zich in andere EU-landen behandelen
  • zorgwerkers werken in andere EU-landen
  • patiënten hebben hogere verwachtingen van de gezondheidszorg
  • voortdurende ontwikkelingen op het gebied van gezondheidstechnologieën

Uitdagingen

Patiënten duidelijke regels en betrouwbare informatie verstrekken over de toegang tot en de vergoeding van behandelingen in een ander EU-land. De nieuwe "nationale contactpunten" gaan hiervoor zorgen.

Voldoen aan de verwachtingen van patiënten wat betreft de kwaliteit van de gezondheidszorg, die nog hoger liggen als zij een behandeling in het buitenland zoeken. De informatie hierover van de nationale contactpunten zal patiënten helpen geïnformeerde keuzes te maken voordat zij voor gezondheidszorg naar het buitenland vertrekken.

Ervoor zorgen dat de EU-landen nauwer samenwerken in het belang van patiënten.

De juridische onzekerheid wegwerken. Dankzij de nieuwe regels is er nu eindelijk een goede balans tussen de houdbaarheid van de zorgstelsels en het recht van patiënten om zich in het buitenland te laten behandelen.

EU-wetgeving

Richtlijn 2011/24/EU over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg biedt duidelijke regels over de toegang tot en vergoeding van gezondheidszorg in een ander EU-land.
De EU-landen hadden tot 25 oktober 2013 de tijd om hun eigen wetgeving aan de richtlijn aan te passen.

In september 2015 kwam de Europese Commissie met een verslag over de toepassing van de richtlijn .

In oktober 2016 publiceerde de Europese Commissie een rapport met gegevens over de toepassing van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg  in de lidstaten (bijgewerkte versie - 27 oktober 2016).

Meer informatie

Persbericht
Verklaring van de commissaris voor Gezondheid, Tonio Borg, over het in werking treden van de richtlijn over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

Vragen en antwoorden
Enkele veelvoorkomende vragen over gezondheidszorg in het buitenland

Nationaal contactpunt
Voor uw rechten op gezondheidszorg in een ander EU-land: ga naar Uw Europa en klik door naar ‘Gezondheid’.
Neem contact op met het nationaal contactpunt  in uw land voor specifieke informatie.

Video

 

Bekijk de video 

Folder
'Wat moet u weten voor u vertrekt’