Přeshraniční péče

Politika

Díky spolupůsobení několika faktorů jsou zdravotní politiky a zdravotní systémy v Evropské unii čím dál propojenější:

  • péče pro pacienty kdekoli v EU
  • pracovní mobilita zdravotnického personálu
  • vysoký standard péče
  • nové technologie ve zdravotnictví

Výzvy

Dát pacientům k dispozici jasná pravidla a spolehlivé informace o přístupu a úhradě péče čerpané v jiných zemích EU. Tento úkol nyní plní národní kontaktní místa.

Zaručit pacientům špičkovou péči, kterou v případě, že speciálně kvůli ní vydávají do zahraničí, právem očekávají. Na základě informací o kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče poskytovaných pracovníky národních kontaktních míst si mohou pacienti vybírat ta nejvhodnější zahraniční zdravotnická zařízení.

Posílit spolupráci členských zemí EU v zájmu pacientů.

Odstranit právní nejistotu. Díky novým pravidlům, která Unie přijala, mají být zdravotní systémy udržitelné a zároveň musejí respektovat právo pacientů na čerpání zdravotní péče jinde v EU.

Právní předpisy EU

Směrnice 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která ujasňuje pravidla přístupu ke zdravotní péči v jiných zemích EU, včetně úhrady péče.
Členské státy měly povinnost směrnici implementovat do 25. října 2013.

V září 2015 představila Evropská komise zprávu o uplatňování směrnice v praxi .

V říjnu 2016 Evropská komise vydala srovnávací zprávu o uplatňování směrnice o přeshraniční péči  v jednotlivých členských státech (aktualizovaná verze – 27. října 2016).

Další informace

Tisková zpráva
Prohlášení komisaře pro oblast zdraví Tonia Borga o vstupu směrnice o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče v platnost

Časté dotazy
Vaše otázky týkající se přeshraniční zdravotní péče

Vnitrostátní kontaktní místo
Informace o uplatňování vašich práv na přístup ke zdravotní péči v jiné zemi EU najdete na portálu Vaše Evropa v sekci Zdraví.
Podrobnější informace získáte od vnitrostátního kontaktního místa  ve vaši zemi.

Videomateriál

 

Přehrát video 

Leták
Co si zjistit před odjezdem