Politika

Existuje celý rad činiteľov, ktoré spôsobujú, že systémy zdravotnej starostlivosti a tvorba súvisiacich politík sú medzi členskými štátmi v čoraz väčšej miere navzájom prepojené. Ide napríklad o tieto faktory:

  • vyhľadávanie lekárskej starostlivosti v zahraničí;
  • mobilita lekárskeho a zdravotníckeho personálu;
  • zvýšené nároky na lekársku starostlivosť;
  • nové zdravotnícke technológie.

Výzvy

Jednou z výziev je, aby mali pacienti dostatok jasných a spoľahlivých informácií o pravidlách týkajúcich sa prístupu k zdravotnej starostlivosti v zahraničí a úhrade súvisiacich nákladov v iných členských štátoch EÚ. Tieto informácie budú poskytovať nové národné kontaktné miesta.

Ďalšou úlohou je naplniť očakávania pacientov, ktorí najmä od zahraničnej starostlivosti zvyčajne očakávajú ešte vyššiu kvalitu ako doma. Informácie, ktoré pacienti získajú od pracovníkov národných kontaktných miest, im pomôžu, aby sa pred cestou do iného členského štátu správne rozhodli a vybrali si tú najvhodnejšiu liečbu.

Je takisto potrebné zaistiť, aby členské štáty užšie spolupracovali v záujme pacientov.

Ďalším cieľom je odstránenie dlhotrvajúcej právnej neistoty. Novými pravidlami sa zosúlaďuje potreba zachovania udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti s ochranou práv pacientov na liečbu v inom členskom štáte.

Právne predpisy EÚ

Smernicou 2011/24/EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivostipdf sa sprehľadňujú pravidlá týkajúce sa prístupu k zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a úhrady súvisiacich nákladov.
Členské štáty mali povinnosť smernicu transponovať do svojich právnych poriadkov do 25. októbra 2013.

Ďalšie informácie

Tlačová správa
Prehlásenie komisára pre zdravie Tonia Borga o nadobudnutí účinnosti smernice o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Otázky a odpovede
Vaše otázky o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Národné kontaktné miesto
Viac informácií o uplatňovaní vašich práv v súvislosti s prístupom k zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ nájdete na portáli Vaša Európa v časti Zdravie.
Takisto sa môžete obrátiť na národné kontaktné miesto Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) vo vašej krajine.

Video

Prehrať videompeg-4v(19 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Leták
„Čo by ste mali vedieť pred odchodom“pdf(4 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)