Politika

Għadd ta' fatturi qed iwasslu biex il-politiki tas-saħħa u s-sistemi tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea jkunu dejjem aktar interkonnessi:

  • Pazjenti li jiksbu kura tas-saħħa f'pajjiżi differenti fl-UE
  • Professjonisti tas-saħħa li jaħdmu f'pajjiżi differenti tal-UE
  • Aspettattivi ogħla għall-kura tas-saħħa
  • Żviluppi ġodda fit-teknoloġiji tas-saħħa.

Sfidi

Il-provvediment ta' regoli ċari u informazzjoni affidabbli lill-pazjenti dwar l-aċċess u r-rimborż għall-kura tas-saħħa miksuba f'pajjiż ieħor tal-UE. Il-"punti ta' kuntatt nazzjonali" l-ġodda se jagħmlu dan.

Is-sodisfazzjon tal-aspettattivi tal-pazjenti għal kura tas-saħħa tal-ogħla kwalità, li huma saħansitra ogħla meta jfittxu kura barra minn pajjiżhom. L-informazzjoni mogħtija mill-punti ta' kuntatt nazzjonali dwar il-kwalità tal-kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti tgħinhom jagħmlu għażliet infurmati qabel ma jsiefru għall-kura tas-saħħa.

L-iżgurar li l-pajjiżi tal-UE jaħdmu flimkien mill-qrib fl-interess tal-pazjenti.

L-eliminazzjoni ta' snin ta' inċertezzi legali. Ir-regoli l-ġodda jsibu wkoll bilanċ bejn iż-żamma tas-sostenibilità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa filwaqt li jiġu mħarsa d-drittijiet tal-pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa barra minn pajjiżhom.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Id-Direttiva 2011/24/UE dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinalipdf tiċċara r-regoli dwar l-aċċess għall-kura tas-saħħa f'pajjiż ieħor tal-UE, inkluż ir-rimborż.
Il-pajjiżi tal-UE kellhom ċans sal-25 ta' Ottubru 2013 biex jgħaddu liġijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva.

F'Settembru 2015, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat rapport dwar il-funzjonament tad-Direttivapdf(401 KB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Aktar informazzjoni

Stqarrijiet għall-istampa
Dikjarazzjoni mill-Kummissarju għas-Saħħa, Tonio Borg, dwar id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Pazjenti fil-qasam tal-Kura tas-Saħħa Transkonfinali

Mistoqsijiet u tweġibiet
Il-mistoqsijiet tiegħek dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali

Punt ta' kuntatt nazzjonali
Meta jkollok bżonn tkun taf dwar l-applikazzjoni ta’ drittijietek għall-aċċess għall-kura tas-saħħa f’pajjiż ieħor tal-UE, ikkonsulta l-portal l-Ewropa tiegħek fit-taqsima Saħħa.
Jekk jogħġbok ikkuntattja Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) f’pajjiżek għal aktar informazzjoni dettaljata.

Filmat

Ara l-filmatmpeg-4v(19 MB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Fuljett
"Qabel titlaq ara li tkun infurmat"pdf(4 MB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)