Politika

Europos Sąjungos šalių sveikatos politikos ir sveikatos priežiūros sistemų tarpusavio sąsajos stiprėja dėl įvairių veiksnių:

  • pacientai vyksta gydytis į kitas ES šalis;
  • sveikatos priežiūros specialistai išvyksta dirbti į kitas ES šalis;
  • didėja sveikatos priežiūros paslaugų lūkesčiai;
  • plėtojamos sveikatos priežiūros technologijos.

Uždaviniai

Nustatyti aiškias taisykles ir teikti pacientams patikimą informaciją apie galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES šalyje ir išlaidų joms kompensaciją. Tuo užsiims naujieji nacionaliniai kontaktiniai centrai.

Tenkinti pacientų lūkesčius gauti aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Šie lūkesčiai būna dar didesni, kai vykstama gydytis į užsienį. Nacionalinių kontaktinių centrų suteikta informacija apie sveikatos priežiūros kokybę ir pacientų saugą padės jiems objektyviai pasirinkti, prieš vykstant gydytis į užsienį.

Užtikrinti glaudesnį ES šalių bendradarbiavimą pacientų labui.

Pašalinti ilgalaikį teisinį netikrumą. Naujosiomis taisyklėmis tinkamai subalansuojamas sveikatos priežiūros sistemų tvarumas ir pacientų teisių gydytis užsienyje garantijos.

ES teisės aktai

Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimopdf paaiškinamos naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES šalyje ir kompensacijos už jas taisyklės.
ES valstybės narės turėjo priimti nacionalinius šios direktyvos įgyvendinimo įstatymus iki 2013 m. spalio 25 d.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai
Už sveikatos apsaugos politiką atsakingo Europos Komisijos nario Tonio Borgo pranešimas apie Direktyvos dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įsigaliojimą

Klausimai ir atsakymai
Jūsų klausimai apie sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse

Nacionalinis kontaktinis centras
Informacijos apie naudojimąsi savo teisėmis gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES šalyje galima rasti portalo „Jūsų Europa“ skyrelyje „Sveikata“.
Daugiau informacijos teiraukitės savo šalies nacionaliniame kontaktiniame centre Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Vaizdo įrašas

Rodyti vaizdo įrašąmpeg-4v(19 MB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Informacinis lapelis
„Išsiaiškinkite iš anksto“pdf(4 MB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)