Politika

Zdravstvena politika i zdravstveni sustavi u Europskoj uniji sve se više međusobno povezuju, što je posljedica sljedećih čimbenika:

  • pacijenti imaju pristup zdravstvenoj njezi u cijelom EU-u
  • zdravstveni djelatnici rade u različitim državama članicama EU-a
  • od zdravstva se očekuju sve kvalitetnije usluge
  • novi razvoji u zdravstvenim tehnologijama.

Izazovi

Pacijentima osigurati jasne i pouzdane informacije o pristupu zdravstvenoj njezi u drugoj državi članici EU-a i odgovarajućem povratu troškova. Taj će zadatak obavljati nacionalne kontaktne točke.

Ispuniti očekivanja pacijenata u pogledu zdravstvene njege najviše kvalitete, koja su još veća u slučaju kada se pacijent liječi u inozemstvu. Informacije koje o zdravstvenoj njezi i sigurnosti pacijenta daju nacionalne kontaktne točke pomoći će pri donošenju informiranog odabira prije odlaska na liječenje u inozemstvo.

Osigurati da države članice uže surađuju u interesu pacijenata.

Okončati godine pravne nesigurnosti. Novim pravilima postigla se i ravnoteža između održivosti zdravstvenih sustava i zaštite prava pacijenata na liječenje izvan svoje matične zemlje.

Zakonodavstvo EU-a

Direktivom 2011/24/EU o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštitipdf pojašnjuju se pravila u pogledu pristupa zdravstvenoj njezi u drugoj državi članici EU-a i uvjeti za povrat troškova.
Do 25. listopada 2013. države članice EU-a morale su donijeti vlastite zakone za provedbu navedene Direktive.

U rujnu 2015. Europska komisija predstavila je izvješće o primjeni te Direktivepdf(401 KB) Odaberi prijevod prethodne poveznice български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

U listopadu 2016. Europska komisija objavila je izvješće o podacima o primjeni Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) u državama članicama (ažurirana verzija od 27. listopada 2016.).

Više informacija

Priopćenje za tisak
Izjava povjerenika za zdravstvo Tonija Borga o stupanju na snagu Direktive o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Pitanja i odgovori
Vaša pitanja o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Nacionalna kontaktna točka
Informacije o svojim pravima pristupa zdravstvenoj njezi u drugoj državi članici EU-a možete pronaći na portalu Vaša Europa pod odjeljkom Zdravlje.
Za detaljnije informacije obratite se nacionalnoj kontaktnoj točki Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) u svojoj državi.

Videozapis

Prikaz videozapisampeg-4v(19 MB) Odaberi prijevod prethodne poveznice български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Letak
„Prije odlaska dobro je znati”pdf(4 MB) Odaberi prijevod prethodne poveznice български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)