Poliitika

Tervishoiupoliitika ja tervishoiusüsteemid on Euroopa Liidus järjest rohkem omavahel seotud. See on tingitud mitmetest teguritest:

  • patsiendid saavad tervishoiuteenuseid kõikjal ELis
  • tervishoiutöötajad lähevad tööle muudesse ELi liikmesriikidesse
  • ootused tervishoiu suhtes on suuremad
  • uued arengusuunad tervishoiutehnoloogias.

Väljakutsed

Patsientidele selgete reeglite ja usaldusväärse teabe esitamine teistes ELi liikmesriikides tervishoiuteenustele juurdepääsu ning seal saadud ravi hüvitamise kohta. Seda teevad uued riiklikud kontaktpunktid.

Patsientide ootuste täitmine seoses tervishoiuteenuste kvaliteediga. Need ootused on veelgi suuremad, kui ravi otsitakse välismaal. Riiklike kontaktpunktide antav teave tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendiohutuse kohta aitab patsientidel teha teadlikke valikuid, enne kui nad lähevad välismaale asjaomaseid teenuseid saama.

ELi liikmesriikide vahelise tihedama koostöö tagamine patsientide huvides.

Õigusliku selguse loomine. Uute eeskirjadega luuakse ka õige tasakaal, säilitades tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse ning kaitstes samas patsientide õigust saada ravi välismaal.

ELi õigusaktid

Direktiivis 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoiuspdf selgitatakse juurdepääsu tervishoiuteenustele mõnes muus ELi liikmesriigis ning asjaomaste kulude hüvitamist.
ELi liikmesriikidel oli aega 25. oktoobrini 2013, et võtta vastu oma õigusaktid direktiivi rakendamiseks.

Lisateave

Pressiteade
Tervisevolinik Tonio Borgi avaldus patsiendiõigusi piiriüleses tervishoius käsitleva direktiivi jõustumise kohta

Küsimused ja vastused
Teie küsimused piiriülese tervishoiu kohta

Riiklik kontaktpunkt
Oma õiguste kohta kasutada tervishoiuteenuseid mõnes muus ELi liikmesriigis lugege portaali Teie Euroopa rubriiki „Tervishoid”.
Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma liikmesriigi kontaktpunkti Valige lingiga seotud tõlked English (en) poole.

Video

Vaadake videotmpeg-4v(19 MB) Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Teabeleht
Mida peaksite teadma enne, kui lähete ravile teise liikmesriikipdf(4 MB) Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)