Политика

Редица фактори допринасят за все по-голямата взаимосвързаност между здравните системи и политики в Европейския съюз:

  • пациентите се лекуват в целия Съюз;
  • здравните специалисти работят в различни страни от ЕС;
  • очакванията към здравното обслужване са по-високи;
  • медицинските технологии се усъвършенстват.

Предизвикателства

Осигуряване на ясни правила и надеждна информация на пациентите относно достъпа и възстановяването на разходи за здравно обслужване в друга страна от ЕС — това е задачата на новите национални центрове за контакт.

Удовлетворяване на очакванията на пациентите за възможно най-високо качество на здравно обслужване, които са още по-високи при лечение в друга страна. Информацията за безопасността на пациентите и качеството на здравното обслужване, осигурена от националните центрове за контакт, ще им позволи да направят информиран избор, преди да отидат да се лекуват в чужбина.

Гарантиране на по-тясно сътрудничество между страните от ЕС в интерес на пациентите.

Премахване на дългогодишната правна несигурност — с новите правила се установява баланс между поддържането на устойчивостта на здравните системи и защитата на правата на пациентите да се лекуват в чужбина.

Законодателство на ЕС

С Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужванеpdf се изясняват правилата за достъп до лечение в друга страна от ЕС, включително правилата за възстановяване на разходи.
Страните от ЕС трябваше да приемат национални закони за прилагане на директивата до 25 октомври 2013 г.

Повече информация

Съобщение за медиите
Изявление на комисаря по въпросите на здравеопазването Тонио Борг относно влизането в сила на Директивата за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Въпроси и отговори
Вашите въпроси за трансграничното здравно обслужване

Национален център за контакт
За информация относно прилагането на вашите права на достъп до здравно обслужване в друга страна от ЕС вижте раздел „Здраве“ в портала „Вашата Европа“.
Свържете се с националния център за контакт Избор на превод за предходната връзка English (en) във вашата страна за по-подробна информация.

Видео

Гледайте видеоклипаmpeg-4v(19 MB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Дипляна
Вашите права при здравно обслужване в друга страна от ЕСpdf(4 MB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)