Opieka transgraniczna

Ramy prawne

W niektórych sytuacjach podjęcie leczenia poza krajem zamieszkania okazuje się być najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza:

 • w przypadku osób, które mieszkają blisko granicy i najbliższy szpital lub lekarz znajdują się w sąsiednim kraju
 • okres oczekiwania na leczenie we własnym kraju jest zbyt długi
 • gdy potrzebne leczenie specjalistyczne dostępne jest tylko za granicą.

Nowe zasady dotyczące leczenia i zwrotu kosztów

W ostatnich dziesięciu latach Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kilka orzeczeń, w których potwierdził, że pod pewnymi warunkami pacjenci mają prawo do leczenia poza granicami swojego kraju i do zwrotu kosztów. Obowiązujące przepisy wciąż jednak nie są do końca jasne.

Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej wyjaśnia te zasady. Poza tym:

 • tworzy sieć krajowych punktów kontaktowych udzielających jasnych i dokładnych informacji o transgranicznej opiece zdrowotnej
 • pomaga krajom UE dzielić się doświadczeniami w zakresie sposobów zapewnienia pacjentom możliwie najlepszej opieki, na przykład przy użyciu nowych technologii medycznych.
 • wprowadza przepisy UE dotyczące elementów, które muszą znaleźć się na recepcie, aby pacjent mógł ją zrealizować w innym kraju UE (tzw. recepta transgraniczna).

Przed rozpoczęciem leczenia w innym kraju...

Warto:

 • zapoznać się z warunkami i zasadami zarówno leczenia, z którego zamierzasz skorzystać, jak i zwrotu kosztów
 • dowiedzieć się, jakie są standardy jakości i bezpieczeństwa takiego leczenia
 • sprawdzić, jakie są możliwości złożenia skargi i uzyskania odszkodowania w razie ewentualnych problemów związanych z leczeniem
 • odwiedzić portal „Twoja Europa”, gdzie uzyskasz więcej informacji na temat przysługujących Ci praw do opieki zdrowotnej w innym kraju UE
 • skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym  w swoim kraju.