Sveikatos priežiūra užsienyje

Teisinė sistema

Tam tikromis aplinkybėmis gali būti pageidautina gydytis kitoje šalyje:

 • jei gyvenate pasienyje, o artimiausia ligoninė, gydytojas ir kt. yra kaimyninėje šalyje,
 • turite pernelyg ilgai laukti gydymo savo šalyje,
 • jums reikia specialaus gydymo.

Naujos gydymosi ir išlaidų kompensavimo taisyklės

Pastarąjį dešimtmetį ES Teisingumo Teismas priėmė sprendimų, kuriais patvirtino pacientų teisę gydytis kitoje šalyje ir gauti kompensaciją tam tikromis sąlygomis, tačiau taikytinos taisyklės dar nebuvo visiškai aiškios.

Šios taisyklės paaiškinamos Direktyvoje 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas.  Ja:

 • sukuriamas nacionalinių kontaktinių centrų, kurių paskirtis – teikti aiškią ir tikslią informaciją apie tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, tinklas,
 • ES šalims padedama dalytis patirtimi, kaip pacientams suteikti geriausią priežiūrą, pavyzdžiui, naudojantis naujomis sveikatos technologijomis,
 • sukuriamos ES taisyklės dėl minimalaus į receptą, kurį vežasi iš vienos ES šalies į kitą vykstantis pacientas, (užsienyje išrašytą receptą) įtrauktinų elementų sąrašo.

Prieš išvykdami...

Turėtumėte:

 • sužinoti sveikatos priežiūros, kuri jums bus suteikta, ir bet kokios kompensacijos, į kurią turite teisę, sąlygas,
 • būti tinkamai informuoti apie kitur siūlomo gydymo kokybę ir saugumą,
 • išsiaiškinti, kaip pateikti skundą ir rasti tinkamus sprendimus, jei kas nors nepavyktų,
 • portale „Jūsų Europa“ susipažinti su išsamesne informacija apie savo teises naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES šalyje,
 • kreiptis į nacionalinį kontaktinį centrą  savo šalyje.