Διασυνοριακή περίθαλψη

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Το νομοθετικό πλαίσιο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε για θεραπεία εκτός της χώρας σας γιατί, π.χ.:

 • ζείτε σε παραμεθόρια περιοχή, και το νοσοκομείο ή ο γιατρός στη γειτονική σας χώρα βρίσκονται πιο κοντά σας
 • απαιτείται πολύ μεγάλη αναμονή για να υποβληθείτε στη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή στη χώρα σας
 • χρειάζεστε κάποια ειδική αγωγή.

Νέοι κανόνες για την ιατρική περίθαλψη και την επιστροφή εξόδων

Την τελευταία δεκαετία το Δικαστήριο της ΕΕ έχει εκδώσει αποφάσεις που επιβεβαιώνουν το δικαίωμα των ασθενών να μεταβαίνουν για θεραπεία στο εξωτερικό και να λαμβάνουν πίσω τα ιατρικά τους έξοδα υπό συγκεκριμένους όρους. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες δεν ήταν αρκετά σαφείς.

Η οδηγία 2011/24/EΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης αποσαφηνίζει τους κανόνες αυτούς και επιπλέον:

 • δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών σημείων επικοινωνίας που θα παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
 • βοηθά τις χώρες της ΕΕ να ανταλλάσσουν εμπειρίες για την παροχή της καλύτερης δυνατής περίθαλψης στους ασθενείς, π.χ. μέσω των νέων τεχνολογιών υγείας
 • θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για ένα μην εξαντλητικό κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι συνταγογραφήσεις τις οποίες πρέπει να παίρνουν μαζί τους οι ασθενείς που ταξιδεύουν από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη (διασυνοριακές συνταγογραφήσεις).

Προτού αναχωρήσετε ...

Θα πρέπει:

 • να γνωρίζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περίθαλψη που θα λάβετε αλλά και για την επιστροφή των εξόδων που δικαιούστε
 • να είστε επαρκώς ενημερωμένοι για την ποιότητα και την ασφάλεια της θεραπευτικής αγωγής που παρέχεται σε άλλες χώρες
 • να γνωρίζετε πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και να βρείτε λύση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά
 • να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσω της πύλης «Η Ευρώπη σου»
 • να αποταθείτε στο Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας  της χώρας σας