Nakkushaigused

Poliitika

Viimastel kümnenditel on ELi liikmesriigid võidelnud edukalt nakkushaiguste vastu ravi ja ennetuse abil. Nakkushaigustesse haigestumus on kas vähenenud või püsinud stabiilsena ning peamiseks surmapõhjuseks ELi liikmesriikides on nüüd muud haigused, nagu vähktõbi ja südamehaigused.

Mikroorganismid aga kohanduvad ning peame olema valmis uute nakkuste tekkeks, nagu HIV/AIDS 1980ndatel aastatel, Creutzfeldt-Jakobi tõve variandid 1990ndatel aastatel, SARS 2003. aastal ning pandeemiline gripp. Tuleb lahendada ka muud probleemid, nagu antibiootikumiresistentsus.

Vastusena nakkushaiguste ohule on ELi poliitika keskendunud järgmisele:

  • seire;
  • kiire avastamine;
  • kiire reageerimine.

ELi võrgustik

1999. aastal loodi ELi epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik , mis keskendub järgmisele:

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus loodi 2005. aastal eesmärgiga aidata ELil kindlaks teha ning hinnata nakkushaigustest tulenevaid olemasolevaid ja tekkivaid ohte inimeste tervisele.