Přenosné nemoci

Spolupráce laboratoří EU

Pokud se objeví vážné hrozby jako např. pandemie chřipky, má to dopad na velký počet zemí. V takovém případě je potřeba diagnostikovat a detekovat příslušné patogeny, což se neobejde bez opatření na úrovni EU. Laboratoře v celé EU musejí spolupracovat – jedině tak lze správně vyhodnotit rizika a zvládnout nebezpečí, které ohrožuje zdraví populace.

Referenční laboratoře pro výzkum humánních patogenů

V mnoha zemích EU existuje „národní referenční laboratoř“ specializující se na konkrétní patogeny a dosahující v této specializaci vynikajících výsledků. Tyto laboratoře se zabývají špičkovým dozorem nad nákazami a jejich diagnostikou. Může jít o různé humánní patogeny, tzn. původce infekcí člověka (viry, bakterie atd.).

Role EU

EU pomáhá členským státům rozšířit kapacitu svých národních laboratoří a zkoumá možnosti, jak zlepšit fungování jejich sítě na úrovni EU.

Komise, síť EU pro epidemiologický dozor a kontrolu přenosných nemocí , Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) úzce spolupracují s vládami jednotlivých států, aby byl zajištěn celoevropský dozor nad infekčními nemocemi.

Vyšší kvalitě spolupráce a tvorby sítí mezi laboratořemi napomáhá také činnost Výboru EU pro zdravotní bezpečnost.

Další informace najdete v postoji Komise a ECDC z roku 2011 týkajícím se laboratoří pro výzkum humánních patogenů .

Projekty

Program veřejného zdraví (2003–08)  a akční program v oblasti zdraví (2008–2013) :

  • určily, že lepší ochrana zdraví občanů se stane prioritou
  • vyzvaly ke spolupráci mezi laboratořemi ve členských státech EU pro účely diagnostiky patogenů
  • vyzvaly k podpoře stávajících laboratoří, které přispívají k úsilí EU o vytvoření sítě referenčních laboratoří

Středisko ECDC i agentura EAHC podporuje celou řadu celoevropských projektů , čímž se prohlubuje spolupráce evropských laboratoří a zvyšují se  jejich kapacity .

Cvičení

Komise pořádá cvičení zaměřená na konkrétní laboratorní otázky. Cílem je zlepšit obecnou připravenost  a prověřit operační kapacity .

Tvorba sítí

Zdravotnické orgány ustavily několik sítí pro spolupráci laboratoří , které působí v konkrétních specializacích na úrovni EU nebo v rámci několika členských států.

Díky těmto sítím si lze rychle vyměňovat informace a monitorovat a diagnostikovat zdravotní hrozby.