Spolupráca v oblasti laboratórnej diagnostiky na úrovni EÚ

Vážne ohrozenia zdravia (napríklad pandemická chrípka) môžu zasiahnuť viacero krajín. Diagnostika a detekcia patogénov si preto vyžaduje koordinované úsilie na úrovni EÚ. Aby bolo možné odhadnúť riziká ohrozenia a účinne reagovať na zdravotné hrozby, je v takýchto prípadoch potrebná spolupráca laboratórií v rámci EÚ.

Referenčné laboratóriá pre ľudské patogény

V mnohých krajinách EÚ existujú tzv. národné referenčné laboratóriá špecializované na konkrétne patogény. Tieto laboratóriá boli vybrané na základe svojej vysokej kvality v danej oblasti. Poskytujú špičkový dohľad a diagnostiku rôznych ľudských patogénov, ako sú napríklad vírusy a baktérie, ktoré spôsobujú choroby ľudí.

Úloha EÚ

EÚ pomáha členským štátom zlepšovať ich vnútroštátne laboratórne kapacity a skúma spôsoby, ktoré pomôžu národným laboratóriám lepšie spolupracovať v rámci sietí na úrovni EÚ.

Komisia, sieť EÚ na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC) úzko spolupracujú s vládami členských štátov na zlepšení celoeurópskeho dohľadu nad infekčnými chorobami.

Výbor EÚ pre zdravotnú bezpečnosť prispieva k zlepšeniu spolupráce s laboratóriami a vytváraniu sietí.

Viac informácií nájdete v stanovisku Komisie a ECDC o laboratóriách, ktoré diagnostikujú ľudské patogény (2011) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Projekty

Programy v oblasti verejného zdravia na roky 2003 – 2008 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) a 2008 – 2013 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) :

  • urobili zo zlepšenie zdravotnej bezpečnosti občanov najvyššiu prioritu;
  • vyzvali na diagnostickú spoluprácu medzi laboratóriami v členských štátoch EÚ;
  • vyzvali na podporu existujúcich laboratórií, ktoré sú relevantné z hľadiska úsilia EÚ o zriadenie siete referenčných laboratórií.

ECDC a EAHC prispievajú k posilneniu európskej spolupráce medzi laboratóriami a budovaniu kapacít Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) prostredníctvom podpory širokej škály projektov na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Cvičenia

Komisia organizuje cvičenia v konkrétnych oblastiach s cieľom zlepšiť všeobecnú pripravenosť laboratórií Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a ich operačnú kapacitu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Vytváranie sietí

Orgány verejného zdravia zriadili niekoľko sietí spolupráce medzi laboratóriami Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktoré pokrývajú konkrétne oblasti zdravia, a to nielen na úrovni EÚ, ale aj medzi určitými členskými krajinami.

Siete umožňujú rýchlu výmenu informácií, ako aj monitorovanie a diagnostiku ohrození zdravia občanov.