Współpraca laboratoriów w UE

Skutki poważnych zagrożeń dla zdrowia, takich jak pandemie grypy, mogą być odczuwalne dla wielu krajów. Dlatego konieczne są działania na poziomie UE w celu diagnozowania i wykrywania patogenów. Aby można było skutecznie ocenić ryzyko i odpowiednio reagować na zagrożenia, laboratoria w całej UE muszą ze sobą współpracować.

Laboratoria referencyjne do spraw patogenów ludzkich

W wielu państwach członkowskich istnieją krajowe laboratoria referencyjne specjalizujące się w konkretnych patogenach. Laboratoria te, wybrane ze względu na szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie, zapewniają wysokiej jakości nadzór i diagnostykę w zakresie różnych patogenów ludzkich. Patogeny takie to czynniki zakaźne, np. wirusy i bakterie, które wywołują choroby u ludzi.

Rola UE

UE wspiera państwa członkowskie w budowaniu potencjału laboratoriów krajowych i stara się usprawniać współpracę na poziomie UE między krajowymi laboratoriami referencyjnymi do spraw patogenów ludzkich.

Komisja Europejska, Sieć Nadzoru i Kontroli Epidemiologicznej Chorób Zakaźnych w UE Wybierz wersję językową tego linka English (en) , Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów ściśle współpracują z władzami krajowymi w celu wzmocnienia ogólnoeuropejskiego nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

Również Komitet UE ds. Bezpieczeństwa Zdrowia przyczynia się do lepszej współpracy laboratoriów i tworzenia powiązań między nimi.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu z 2011 r. Komisji i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w sprawie laboratoriów do spraw patogenów ludzkich Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Projekty

Programy zdrowia na lata 2003–2008 Wybierz wersję językową tego linka English (en) i 2008–2013 Wybierz wersję językową tego linka English (en) przyczyniły się do:

  • nadania poprawie bezpieczeństwa zdrowia obywateli priorytetowego znaczenia
  • propagowania współpracy w zakresie diagnostyki pomiędzy laboratoriami krajów członkowskich UE
  • promowania wspierania istniejących laboratoriów, które prowadzą prace istotne dla dążenia UE do stworzenia europejskiej sieci laboratoriów referencyjnych.

Zarówno Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, jak i Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów przyczyniają się do wzmocnienia współpracy europejskich laboratoriów i do budowania potencjału Wybierz wersję językową tego linka English (en) , wspierając liczne projekty unijne Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Praktyczne działania

Komisja prowadzi również działania dotyczące konkretnych kwestii z zakresu laboratoriów w celu poprawy ich ogólnej gotowości Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i budowania potencjału Wybierz wersję językową tego linka English (en) operacyjnego.

Tworzenie sieci współpracy

Władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne uruchomiły kilka sieci współpracy laboratoriów Wybierz wersję językową tego linka English (en) – zarówno na poziomie UE, jak i między niektórymi krajami członkowskimi – w konkretnych dziedzinach zdrowia.

Sieci te umożliwiają szybką wymianę informacji, a także monitorowanie i diagnozowanie zagrożeń dla zdrowia.