ES laboratoriju sadarbība

Nopietns apdraudējums, piemēram, pandēmiskā gripa, var skart vairākas valstis, un, lai diagnosticētu un atklātu patogēnus, ir jārīkojas ES līmenī. Šādos gadījumos ir jāsadarbojas laboratorijām visā ES, lai spētu novērtēt risku un efektīvi mazināt veselības apdraudējumu.

References laboratorijas, kurās izmeklē cilvēku patogēnus

Daudzās ES valstīs ir valsts references laboratorijas, kas specializējušās īpašu patogēnu izmeklēšanā un ir izcilas savā darbības jomā. Tās nodrošina dažādu cilvēku patogēnu (infekcijas ierosinātāji, piemēram, vīrusi un baktērijas, kas izraisa cilvēku saslimšanas) ļoti kvalitatīvu uzraudzību un diagnostiku.

ES loma

ES palīdz dalībvalstīm nostiprināt savu laboratoriju kapacitāti un cenšas atrast veidus, kā palīdzēt valstu cilvēku patogēnu laboratorijām labāk sadarboties ES mērogā.

Komisija, ES Lipīgo slimību epidemioloģiskās uzraudzības un kontroles tīkls Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC) intensīvi sadarbojas ar valstu valdībām, lai pastiprinātu infekcijas slimību uzraudzību visā Eiropā.

Laboratoriju sadarbību un apvienošanos tīklos palīdz uzlabot arī ES Veselības aizsardzības komiteja.

Vairāk var izlasīt Komisijas un ECDC 2011. gada nostājas paziņojumā par cilvēku patogēnu laboratorijām Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Projekti

Pateicoties ES veselības aizsardzības programmām 2003.-2008. Izvēlieties saites tulkojumu English (en) un 2008.-2013. Izvēlieties saites tulkojumu English (en)  gadam:

  • iedzīvotāju veselības aizsardzības uzlabošana ir vislielākā prioritāte;
  • ES dalībvalstu laboratorijas ir aicinātas savstarpēji sadarboties diagnostikā;
  • ir aicināts atbalstīt laboratorijas, kuras pašreiz dara darbu, kas ir saistīts ar ES pūlēm izveidot references laboratoriju tīklu.

Gan ECDC, gan EAHC veicina Eiropas laboratoriju ciešāku sadarbību un kapacitātes veidošanu Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , atbalstot virkni ES mēroga projektu Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Mācības

Komisija rīko mācības par īpašiem laboratoriju jautājumiem, lai uzlabotu vispārējo sagatavotību Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) un operatīvās kapacitātes veidošanu Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Tīklu veidošana

Valsts veselības aizsardzības iestādes ir izveidojušas vairākus laboratoriju sadarbības tīklus Izvēlieties saites tulkojumu English (en) (atsevišķās veselības aizsardzības jomās) gan ES līmenī, gan starp atsevišķām dalībvalstīm.

Šie tīkli ļauj ātri apmainīties ar informāciju, kā arī uzraudzīt un diagnosticēt veselības apdraudējumu.