Spolupráce laboratoří EU

Pokud se objeví vážné hrozby jako např. pandemie chřipky, má to dopad na velký počet zemí. V takovém případě je potřeba diagnostikovat a detekovat příslušné patogeny, což se neobejde bez opatření na úrovni EU. Laboratoře v celé EU musejí spolupracovat – jedině tak lze správně vyhodnotit rizika a zvládnout nebezpečí, které ohrožuje zdraví populace.

Referenční laboratoře pro výzkum humánních patogenů

V mnoha zemích EU existuje „národní referenční laboratoř“ specializující se na konkrétní patogeny a dosahující v této specializaci vynikajících výsledků. Tyto laboratoře se zabývají špičkovým dozorem nad nákazami a jejich diagnostikou. Může jít o různé humánní patogeny, tzn. původce infekcí člověka (viry, bakterie atd.).

Role EU

EU pomáhá členským státům rozšířit kapacitu svých národních laboratoří a zkoumá možnosti, jak zlepšit fungování jejich sítě na úrovni EU.

Komise, síť EU pro epidemiologický dozor a kontrolu přenosných nemocí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) úzce spolupracují s vládami jednotlivých států, aby byl zajištěn celoevropský dozor nad infekčními nemocemi.

Vyšší kvalitě spolupráce a tvorby sítí mezi laboratořemi napomáhá také činnost Výboru EU pro zdravotní bezpečnost.

Další informace najdete v postoji Komise a ECDC z roku 2011 týkajícím se laboratoří pro výzkum humánních patogenů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Projekty

Program veřejného zdraví (2003–08) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) a akční program v oblasti zdraví (2008–2013) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) :

  • určily, že lepší ochrana zdraví občanů se stane prioritou
  • vyzvaly ke spolupráci mezi laboratořemi ve členských státech EU pro účely diagnostiky patogenů
  • vyzvaly k podpoře stávajících laboratoří, které přispívají k úsilí EU o vytvoření sítě referenčních laboratoří

Středisko ECDC i agentura EAHC podporuje celou řadu celoevropských projektů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , čímž se prohlubuje spolupráce evropských laboratoří a zvyšují se Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) jejich kapacity Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Cvičení

Komise pořádá cvičení zaměřená na konkrétní laboratorní otázky. Cílem je zlepšit obecnou připravenost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) a prověřit operační kapacity Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Tvorba sítí

Zdravotnické orgány ustavily několik sítí pro spolupráci laboratoří Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , které působí v konkrétních specializacích na úrovni EU nebo v rámci několika členských států.

Díky těmto sítím si lze rychle vyměňovat informace a monitorovat a diagnostikovat zdravotní hrozby.