Сътрудничество между лабораториите в ЕС

Сериозни заплахи като грипна пандемия могат да засегнат множество страни, поради което са необходими действия на ниво ЕС с цел диагностициране и откриване на патогените. В подобни случаи лабораториите в целия ЕС трябва да работят заедно, за да може да се оценят рисковете и да се управляват ефективно заплахите за здравето.

Референтни лаборатории за човешки патогени

В много страни от ЕС има „национални референтни лаборатории“, специализирани по отношение на определени патогени и избрани поради отличните си постижения в своите конкретни области. Те осигуряват висококачествен надзор и диагностика на различни човешки патогени – инфекциозни агенти като вируси и бактерии, които причиняват болести при хората.

Роля на ЕС

ЕС помага на страните от Съюза да укрепват капацитета на своите национални лаборатории и търси начини, по които тези лаборатории да си сътрудничат по-добре на европейско равнище.

Комисията, Мрежата на ЕС за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести Избор на превод за предходната връзка English (en) , Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC), работят в тясно сътрудничество с националните правителства за подобряване на общоевропейския надзор на заразните заболявания.

Комитетът на ЕС за здравна сигурност също помага за подобряване на сътрудничеството и изграждането на контакти между лабораториите.

Повече информация можете да намерите в становището на Комисията и ECDC за лабораториите за човешки патогени Избор на превод за предходната връзка English (en) от 2011 г.

Проекти

В здравните програми за 2003–2008 г. Избор на превод за предходната връзка English (en) и 2008–2013 г. Избор на превод за предходната връзка English (en) :

  • най-голям приоритет е подобряването на здравната сигурност на гражданите;
  • се призовава за сътрудничество в областта на диагностиката между лабораториите в страните от ЕС;
  • се призовава за подкрепа за съществуващите лаборатории, чиято работа е свързана с усилията на ЕС да създаде мрежа от референтни лаборатории.

ECDC и EAHC допринасят за задълбочаване на сътрудничеството между европейските лаборатории и изграждането на капацитет Избор на превод за предходната връзка English (en) в тях, като подкрепят широк спектър от общоевропейски проекти Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Учения

Комисията организира учения по специфични въпроси, свързани с лабораториите, за да се подобри общата подготвеност Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) и оперативното изграждане на капацитет Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Изграждане на мрежи

Органите по обществено здраве създадоха няколко мрежи за сътрудничество между лаборатории Избор на превод за предходната връзка English (en) в специфични области на здравеопазването както на равнище ЕС, така и между определени страни членки.

Мрежите дават възможност за бърз обмен на информация и за наблюдение и диагностика на заплахи за здравето.